top of page

 Intensiu de Nadal BARCELONA 

Impartit per:

Monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil. Modalitat mixta.

 

Codi M008-18

Dates presencials

del 22 de desembre al 13 de gener*

 

Horari

De 9 '00 a 13'00 i de 14'00 a 18'00 (*només matins de 9'00 a 15'00)

 

Hores

100 h

 

Dates online

25 hores online (horari flexible): del 7 de gener al 10 de febrer.

 

Hores

25 h

 

Preu Més Temps Lliure 

235 €

 

Lloc de realització

Més Temps Lliure

Passatge Bocabella 10 Local 9
08013 Barcelona

Descripció:

El curs de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil és la formació que prepara l’alumnat per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil, i que el capacita per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d'una organització, aplicant les tècniques específiques d'animació grupal, incidint explícitament en l'educació en valors i atenent les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

Impartit per:

Claustre de lleure de l'Efa. 

 

Dirigit a:

Persones majors de 18 anys interessades en treballar com a monitor/a de lleure a: 

 • En l'àmbit escolar: les feines més habituals són de monitor/a de menjador, de monitor/a de pati, de suport d'activitats extraescolars.

 • En l'àmbit de l'educació en el lleure: les feines més habituals són de monitor/a o director/a d'activitats de temps lliure infantil i juvenil (colònies, casals, campaments ...), de monitor/a ludotecari/ària, de tallerista o de monitor/a especialitzat/ada.

 • En l'àmbit d'oci en general: Hi ha feines de monitor/a de fires i de parcs, d'animador/a turístic/a, d'educador/a especialitzat/ada.

Continguts:

Activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.
Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil.
Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure.
Practiques professionals.

Objectiu:

 • Aprendre a intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil. 

 • Adquirir capacitats per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d'una organització.

 • Saber aplicar les tècniques específiques d'animació grupal, incidint explícitament en l'educació.

Observacions:

Curs reglat per la Direcció General de Joventut segons l'ordre BSF/196/2013, de 2 d'agost

La durada del curs és de 310 hores repartides de la manera següent: 

 • 150 hores d'etapa lectiva: 

  • 100 hores lectives presencials.

  • 25 hores de treball on line.

  • 25 hores d'elaboració de la memòria de les pràctiques.

 • 160 hores de pràctiques.

Per superar el curs cal assistir, com a mínim al 85% de la formació presencial, realitzar totes les tasques (en els terminis establerts) de la formació online i rebre una avaluació positiva l'etapa de pràctiques i a la memòria d'aquestes.

bottom of page