all activities available in english

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

Tots els eixos d’animació o activitats esportives esmentades anteriorment poden ser totalment aplicables en anglès. Utilitzarem la llengua anglesa com a vehicle per establir enllaços entre monitor-usuari i aprofundirem a la vegada en la cultura anglesa i tot allò que l’envolta.

colònies ESCOLARS: infantil i primària