top of page

creació d'un PR

Els treballs de síntesi es basen en un objecte d’estudi concret, en aquest cas: la creació d’un PR. Fomentant el treball en equip, la capacitat per recercar informació i l'assoliment d'uns objectius establerts, els usuaris s’aproparan al món del senderisme tot coneixent les rutes que ens ofereixen els entorns de la casa. Aprendran a llegir i a utilitzar un mapa amb escala, a orientar-se amb diverses tècniques naturals i/o artificials com la brúixola, i a conèixer les diferències entre senders, petits recorreguts i grans recorreguts. L’objectiu final, aconseguir estar més a prop de convertir-nos en un senderista com cal.

colònies ESCOLARS: secundària

bottom of page