top of page

els volcans

Els treballs de síntesi és basen en un objecte d’estudi concret, en aquest cas: els volcans. Fomentant el treball en equip, la capacitat per recercar informació i l'assoliment d'uns objectius establerts, els usuaris hauran d’esbrinar com s’originen els volcans, d’on provenen, de què estan fets i quina importància tenen. Tot relacionant-se en un entorn volcànic i gaudint d’unes convivències que combinaran el lleure i el món dels volcans.

colònies ESCOLARS: secundària

bottom of page